Know How

6 důvodů, proč si zvolit naši bezpečnostní agenturu...

agregator


Energetická nezávislost

Stejně jako váš elektronický zabezpečovací systém je v případě výpadku elektrického proudu napájen záložní baterií, je operační středisko naší společnosti napájeno ze záložních akumulátorů (UPS). V případě, že dojde k výpadku delšímu než 10 minut, je automaticky spuštěna benzínová elektrocentrála, která pohání bez přerušení celé operační středisko. Naše služby jsou vám tak k dispozici nepřetržitě!!!


 

vysilacky_web

Komunikační nezávislost

Telekomunikační spojení mezi operačním střediskem, zásahovou jednotkou a fyzickou ostrahou probíhá výhradně po vlastní rádiové síti. Díky rychlé a bezporuchové komunikaci řešíme okamžitě aktuální události např. alarm, požár či napadení objektu. Rádiová komunikace dále slouží operačnímu středisku k provádění pravidelných kontrol všech strážných ve službě. Jako záložní systém komunikace používáme služební mobilní telefon, kterým jsou rovněž vybavena všechna pracoviště.


 

rhms1Zabezpečovací technika

Z důvodu stále se zvyšující kriminality a rafinovanosti pachatelů nabízíme našim klientům nejnovější bezpečnostní technologie. Přenos dat z elektronického zabezpečovacího systému (EZS) na pult centrální ochrany (PCO) je nejslabší článek celého bezpečnostního systému. Rádiový systém RHMS2000 nebo GPRS komunikátor nabízený naší agenturou přenáší data na PCO bez časové prodlevy a má výhodu zpětné vazby objektu s PCO, tzn.každé 2 minuty je provedena kontrola spojení. Díky tomu je přenos dat z EZS na PCO prakticky nenapadnutelný případným pachatelem.


 

obr4


Vozový park

Rychlý zákrok zásahové jednotky chrání život, zdraví a majetek uživatelů střeženého objektu, proto klademe důraz na obnovu a vybavení vozového parku. Všechna výjezdová vozidla jsou standardně vybavena světelným výstražným zařízením (majáky), radiostanicí a GPS monitoringem, který umožňuje operátorovi PCO vyslat k napadenému objektu nejbližší zásahovou jednotku. Všechna výjezdová vozidla jsou řádně označena a jejich stáří nepřesahuje 4 let.


 

boxy


 

Nabídka služeb

Nabízíme vám nejširší portfolio služeb bezpečnostního charakteru v regionu: elektronickou a fyzickou ostrahu, patrolovací službu, satelitní hlídání vozidel vč. knihy jízd, převozy finanční hotovosti, zabezpečení společenských a kulturních akcí, instalace elektronických zabezpečovacích systémů, kontrola práce neschopných zaměstnanců a další služby.


 

menova-politika


Cenová politika

Jednáme s vámi vždy na rovinu! V ceně elektronické ostrahy objektu jsou zahrnuty veškeré poplatky: registrační poplatek za připojení na PCO, výjezdy ke střeženému objektu nebo zdarma zasílaný měsíční přehled zpráv z PCO. Cena za fyzickou ostrahu zahrnuje kompletní nabídku služeb: obchůzkový systém WinKontrol 2000, zásahovou jednotku pro případ potřeby nebo možnost připojení EZS a EPS na PCO. Kontaktujte obchodního zástupce naší společnosti a dozvíte se vše o výhodnosti naší nabídky!