logo_161x25px

Plucárna 3560/1
695 01 Hodonín
Česká republika
 
IČO: 26305305
DIČ: CZ26305305
 
telefon: 518 322 187 <br />    tel: (+420) 518 322 187 tel:  (+420) 518 322 518
fax: (+420) 518 322 518 <br />    fax: (+420) 518 322 518 fax: (+420) 518 322 187
email: info@ose-security.com info@ose-security.com

Elektronická ostraha domácností

...bezbečný a moderní domov

Profesionální bezpečnostní služba O.S.E. Security Consulting vám nabízí nejbezpečnější a cenově nejdostupnější cestu, jak zajistit ostrahu majetku vaší firmy připojením elektronického zabezpečovacího systému (dále jen EZS) na pult centralizované ochrany (dále jen PCO).
 
Cena od 370,- vč. DPH
Uvedená cena je za období jednoho kalendářního měsíce.
 

Cena zahrnuje:

 • 24/7 NONSTOP ostrahu vašeho majetku
 • Registrační poplatek za připojení na PCO
 • Přehled kódování zasílaný měsíčně emailem
 • Využití tísňového tlačítka pro okamžitý poplach
 • Monitoring vašeho EZS 24/7
 • 2x výjezd zásahové jednotky k prověření alarmu
 • Každý další výjezd je zpoplatněn částkou 150,- Kč

Tři kroky k připojení na PCO

Nejrychlejší cesta, jak zajistit připojení elektronického zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany, je kontaktovat obchodního zástupce naší společnosti, který na základě Vámi sdělených informací a požadavků zajistí vše potřebné:

Krok 1: Elektronický zabezpečovací systém

EZS vyhlašuje poplach v případech vniknutí nepovolané osoby do střeženého prostoru, při vzniku požáru a v dalších kritických situacích. Poplach je vyhlášen lokálně (zvukovou signalizací) a dále může být informace o poplachu přenesena na PCO. Tento přenos dat umožňují všechny stávající ústředny zabezpečovacích systémů, často je však nutné rozšíření o potřebné komunikační zařízení.

Krok 2: Komunikační zařízení

Většina současných ústředen EZS umožňuje posílat data na PCO pouze pomocí telefonního komunikátoru. Telefonní komunikátor ovšem vyžaduje přítomnost pevné telefonní linky ve střeženém objektu. Tento způsob přenosu dat je zbytečně nákladný a pachatelem snadněji napadnutelný, proto je EZS obvykle doplněn o některý z bezdrátových komunikačních zařízení. Nejčastěji se jedná o rádiový vysílač, internetový komunikátor nebo systém GSM. Informace o jednotlivých komunikačních zařízení, jejich pořizovací ceny, výhody a nevýhody vám rádi sdělíme.

Krok 3: Připojení a výběr služby PCO

Instalaci komunikačního zařízení a nastavení přenosu dat provede montážní firma nebo servisní technik naší agentury ve spolupráci s montážní firmou. Před zahájením služeb ostrahy je potřeba sepsat Smlouvu o poskytování služeb PCO.Ve smlouvě je popsán střežený objekt, postup při kontrole objektu zásahovou jednotkou, druh zvolené služby a další údaje potřebné pro řádné plnění služeb.

Pokud jste došli až ke kroku 3, děkujeme vám za důvěru a věříme, že se stanete dalším z řady spokojených zákazníků společnosti O.S.E. Security Consulting, s.r.o.


Komunikační zařízení

telefonní komunikátor ip-komunikatorgsm zabezpečení zabezpečení radiovy vysílač

Radiový vysílač RHMS 2000

Přenos dat z elektronického zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany je nejslabší článek celého bezpečnostního systému. Proto vám nabízíme nejmodernějším a nejbezpečnějším komunikačním zařízením, které se na současném trhu nachází. Jedná se o rádiový vysílač RHMS 2000. Uvedené zařízení je schváleno ve zkušebně TESTALARM Praha s.r.o. pro objekty se středními a vysokými riziky, které odpovídají požadavkům Národního bezpečnostního úřadu (TAP 08/2001). Z výše uvedených důvodů neváhala naše společnost investovat nemalé finanční prostředky na vybudování rádiové sítě potřebných parametrů.
Rádiový vysílač je určen pro přenos všech zpráv ze střeženého objektu, které je schopna zabezpečovací ústředna přenášet po telefonní lince. V praxi to znamená, že telefonní linka je odpojena a zprávy jsou přenášeny rádiovou cestou na pult centralizované ochrany bezpečnostní agentury. Poplatky za přenos z vysílače na PCO jsou řešeny poplatkem za povolení rádiové sítě, jež hradí naše bezpečnostní agentura. To znamená, že firmě nevzniknou žádné další náklady.
Systém RHMS 2000 je nejbezpečnější přenosová technologie, nebot´ nepřetržitě kontroluje stav zařízení ve střeženém objektu. Po aktivaci bezpečnostního systému dochází každé dvě minuty k testování zabezpečovacího zařízení. Ztráta spojení je tak okamžitě signalizována na PCO. Případný pachatel tak nemá možnost narušit spojovací trasu, jak k tomu může dojít v případě telefonní linky. Rovněž pokud dojde k poškození zařízení, EZS nemá zpětnou vazbu na PCO. Systém RHMS 2000 je v tomto ohledu z důvodu neustálého testování spojení jedinečný. U telefonní linky i GSM je tento způsob ostrahy prakticky nemožný, jelikož za každý provedený test by zákazník musel platit.
Systém RHMS 2000 dále splňuje požadavky záchranného hasičského sboru a umožňuje připojení elektrické požární signalizace na PCO naší společnosti.


Jak funguje PCO

Pult centralizované ochrany naší společnosti je moderní dispečerské pracoviště, které slouží ke vzdálené ostraze majetku našich klientů. Elektronický zabezpečovací systém přenáší ze střeženého objektu na PCO veškeré relevantní informace vzakódované podobě.Tyto informace jsou zpracovány speciálním programem, který umožňujeme mít podrobný přehled o stavu střeženého objektu.V případě napadení objektu vyšle EZS zprávu, po jejímž obdržení vydá operátor PCO pokyn zásahové jednotce k okamžitému prověření daného objektu. Následně se dle smluvních podmínek vyrozumí zákazník, oprávněná osoba, Policie ČR či havarijní služba.

operacni-nahled

 

Zásahová jednotka

Rychlý zákrok zásahové jednotky chrání život, zdraví a majetek uživatelů stř eženého objektu. Systém určování polohy vozidel NASEC umožňuje operátorovi PCO vyslat k napadenému objektu nejbližší zásahovou jednotku. Telekomunikační spojení mezi operačním střediskem a zásahovými jednotkami probíhá prostřednictvím vlastní rádiové sítě. Naše společnost má k dispozici dostatečný počet výjezdových vozidel pro oblast Hodonínska a Břeclavska, všechna jsou vybavena světelným výstražným zařízením (majáky). Rozmístění výjezdových jednotek umožňuje operativnost a rychlost zásahu podle směrnic České asociace pojišt´oven.zasahova-jednotka