logo_161x25px

Plucárna 3560/1
695 01 Hodonín
Česká republika
 
IČO: 26305305
DIČ: CZ26305305
 
telefon: 518 322 187 <br />    tel: (+420) 518 322 187 tel:  (+420) 518 322 518
fax: (+420) 518 322 518 <br />    fax: (+420) 518 322 518 fax: (+420) 518 322 187
email: info@ose-security.com info@ose-security.com

Fyzická ostraha

Fyzická ostraha a ochrana objektů patří k základním činnostem naší bezpečnostní služby. Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců) hledáme vždy tu nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby.

 

Fyzická ostraha objektů jako klasický způsob ostrahy a ochrany objektu je nasazen v rozsahu dle posouzení rizik napadení objektu. Mezi hlavní úkoly, spadající do systému fyzické ostrahy patří zejména:

 

Strážní služba

 • obchůzková služba
 • uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu dle určení zákazníka
 • základní protipožární dohled
 • obsluha a dohled nad jednoduchými technologickými zařízeními
 • hlásná povinnost

Vrátní služba

 • evidence a kontrola všech vcházejících a vycházejících osob
 • ohlašování návštěv
 • dohled nad lokálními střežícími a kamerovými systémy

Obchůzkový kontrolní systém

Na základě požadavku zákazníka instalujeme na své náklady elektronický kontrolní obchůzkový systém v objektu, který umožní zpětně kontrolovat včasnost a řádnost provádění obchůzkové služby. Kontrolní systém se skládá z řady čipů umístěných v prostoru objektu a ze čtecího zařízení neseného vrátným při obchůzce, do kterého načítá jednotliví čipy. Výstup z tohoto kontrolního systému má možnost zákazník požadovat po společnosti k doložení plnění smlouvy o ostraze.

Posílení ostrahy o zásahovou jednotku PCO

V každé oblasti, kde působí současně i zásahové jednotky PCO dostává zákazník zdarma i službu zásahu na objektu. V případě mimořádné události v objektu je do střeženého objektu přizvána i zásahová jednotka PCO k posílení ostrahy a zamezení vzniku dalších škod. Zásahová jednotka dále provádí každodenní kontrolu výkonu strážní služby.

Radiostanice

Telekomunikační spojení mezi ostrahou objektu, operačním střediskem a zásahovými jednotkami probíhá prostřednictvím vlastní rádiové sítě. Tato rychlá a bezporuchová komunikace umožňuje operativně řešit vzniklé situace, jako je vniknutí pachatele do objektu, požár či nehodu. Dále je touto cestou prováděna pravidelná kontrola spojení s ostrahou.

Připojení na PCO

Objekty, případně nejdůležitější časti střeženého objektu vybavené elektronickým zabezpečovacím a požárním systémem mohou být připojeny na PCO naší společnosti. V případě vyhlášení poplachu/požáru je vyslán strážný přes radiostanici na místo poplachu. Dále je rovněž vyslána zásahová jednotka.

Pojištění proti škodám

Společnost O.S.E. Security Consulting, s.r.o. je pojištěna proti škodám na majetku třetích osob a dále proti škodám způsobených dodavateli v souvislosti s výkonem strážní služby u České pojišťovny a.s. a to do výše 40.000.000,- Kč.