Snížení energetické náročnosti
budovy

  • O.S.E. Security Consulting, s.r.o.
  • HRAZENO V RÁMCI PROJEKTU Č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004242

INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
KOMPONENTA 2.3 Přechod na čistší zdroje energie

V rámci komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva“ dojde instalací fotovoltaiky na střeše budovy ke snížení energetické náročnosti budovy.

Ostraha firem a domácností
Ostraha firem a domácností
Ostraha firem a domácností

Naše služby

Ostraha firem a domácností

Ostraha firem a domácností

Více info
Ostraha vozidel a kniha jízd

Ostraha vozidel

Více info
Ostatní bezpečnostní služby

Ostatní služby ostrahy

Více info